RETT TIL Å KLAGE: Mister du førerkortet kan du ikke bare klage, du kan ha rett på ny legevurdering. Foto: NTB Scanpix
RETT TIL Å KLAGE: Mister du førerkortet kan du ikke bare klage, du kan ha rett på ny legevurdering. Foto: NTB ScanpixVis mer

Eldre mister førerkortet

Mistet lappen? Slik klager du

Blir du fratatt førerkortet av legen eller politiet kan du nekte.

(Vi.no): Å bli fratatt retten til å kjøre kan kjennes både fortvilende og belastende i hverdagen.

Da Johanne (76) mistet førerkortet fordi hun besvimte hjemme, ble hun sendt fra lege til lege i ett år før de konkluderte med at hun ikke var trafikkfarlig.

Ingen fortalte henne hvordan hun skulle gå frem hvis hun var uenig med legens vurdering, og ønsket å få tilbake førerkortet raskere.

Krev ny vurdering

Ifølge Helsedirektoratet skal legen fungere som sakkyndig i en seleksjonsrolle, og ikke som en behandler, når det kommer til helsevurdering og bilkjøring.

Legen fyller ut en helseattest når hun/han skal vurdere helsetilstanden din, og skjemaet er likt for alle leger som skal vurdere kjøreevne. I helseattesten gir legen sin sakkyndige uttalelse til veimyndighetene om hvorvidt helsekravene er oppfylt.

Hvis vurderingen er at du skal miste førerretten, vil du få beskjed om dette i posten.

Det står imidlertid ikke noe i brevet om din rett til å klage.

Dersom du eller noen i din familie mener at legen tar feil, skal du i henhold til regelverket og Helsedirektoratets Førerkortveileder gå til en annen lege eller optiker for ny vurdering.

Si nei til politiet

Politiet har rett til å ta beslag av førerkortet på stedet, dersom du har vært involvert i en alvorlig ulykke og de mener ulykken oppsto på grunn av din sviktende helse eller manglende vurderingsevne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

BESLAGLEGGELSE I TRAFIKKEN: Politiet kan ta beslag i førerkort ved alvorlige uhell. FOTO: SHUTTERSTOCK
BESLAGLEGGELSE I TRAFIKKEN: Politiet kan ta beslag i førerkort ved alvorlige uhell. FOTO: SHUTTERSTOCK Vis mer

Trafikkorganisasjonen NAF skriver på sine nettsider at «Ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet på stedet. Vilkåret er at føreren med skjellig grunn kan mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre tap av førerett.»

Dette betyr altså at før politiet kan kreve førerkortet ditt beslaglagt, må det foreligge et alvorlig brudd på trafikkloven, og du må være mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av førerrett.

DU HAR RETTIGHETER: Førerkortbeslag er ofte berettiget og bunner i helsemessige forhold som kan være vanskelig å vurdere selv. Opplever du imidlertid at beslaget er feilaktig, bør du si nei og få saken gjennomgått på nytt. FOTO: SHUTTERSTOCK
DU HAR RETTIGHETER: Førerkortbeslag er ofte berettiget og bunner i helsemessige forhold som kan være vanskelig å vurdere selv. Opplever du imidlertid at beslaget er feilaktig, bør du si nei og få saken gjennomgått på nytt. FOTO: SHUTTERSTOCK Vis mer

Men også dette kan du protestere på, hvis du er uenig.

- Si nei til politiet når de ber om førerkortet ditt, sier advokat Vidar Sinding til Vi.no.

Dette så fremt du er uenig, selvsagt.

Har du kjørt alt for fort, eller i ruspåvirket tilstand, kan politiet inndra førerkortet på stedet, uten at du kan protestere (se faktaboks lenger ned i saken).

Dette skjer hvis du klager

Før politiet kan ta førerkortet ditt, skal du signere et skjema der du samtykker i inndragelsen. Gir du samtykke, kan politiet beholde førerkortet til saken er endelig etterforsket og/eller avgjort.

Hvis du ikke samtykker, kan ikke politiet inndra førerkortet før saken har vært avgjort i tingretten. Dette skal gjøres innen tre uker, i følge Forskrift om tap av retten til å miste førerkort.

Hvis du samtykker kan du likevel klage, dersom du angrer i etterkant.

Da må du melde ifra til politidistriktet som behandler saken så fort som mulig, og opplyse skriftlig om at du klager.

Politiet må da sende saken til tingretten for avgjørelse av det midlertidige beslaget innen tre uker etter at samtykket ble trukket.

Stor forskjell på beviskravet

For å bli dømt i straffesak, gjelder sterke beviskrav, forteller advokat Sinding.

- Retten skal være helt sikker for å avsi fellende dom og enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. I saker om midlertidig tilbakekall er det gjort unntak fra de strenge beviskravene ved at det er nok med «skjellig grunn til mistanke». Da er det tilstrekkelig at den mistenkte med vanlig sannsynlighetsovervekt har begått den straffbare handlingen, sier han.